مجله اکســیر افقی
113

ما هیچ راه فراری از گذر زمان نداریم، پیر می شویم و بدنمان فرسوده می شود، اما این گذر زمان برای همه یکسان نیست. بعضی ها در ۶۰ سالگی شبیه ۴۰ ساله ها هستند و بعضی در ۳۰ سالگی شبیه ۵۰ ساله ها!

نظرات (0) کلیک ها: 442

آخرین مطالب این بخش

9918ea06df1c2147e50740e781591a6f جوان سازی پوست آن هم در آب و هوای سرد
بیشتر بخوانید در ...علم و تغذیه